SQL podatkovno skladišče

Je podatkovna baza namenjena za planiranje, preiskovanje, odločanje in poročanje na osnovi pridobljenih podatkov.

Pri izgradnji podatkovnega skladišča predvidevamo identifikacijo vseh potrebnih in primernih izvirnih podatkov (tudi podatkov, ki niso v relacijski obliki):

  • iz različnih zalednih transakcijskih sistemov (tudi Excel razpredelnic), ne glede na uporabljeno platformo in fizično lokacijo aplikacije,
  • ki omogočajo odločanje na osnovi prikazanih podatkov,
  • ki omogočajo pregled nad zgodovino podatkov,
  • ki omogočajo pregled trendov, rasti, stagnacije, padanja, …

Vse tako pridobljene podatke prikazujemo v Microsoft Dynamics CRM rešitvi v nadzornih ploščah. Vsi ti podatki so na razpolago tudi ostalim analitičnim orodjem (Power BI).