Inn2Crm

Lastna rešitev, ki skrbi za sinhronizacijo in posredovanje podatkov iz SQL podatkovnih skladišč in podatkovnih baz v strežnik Microsoft Dynamics CRM. Omogoča sinhronizacijo vseh vrst podatkov, tako sistemskih (osebe, podjetja, artikli, ipd.), kot prilagojenih in dodatnih entitet. Vgrajena je možnost kreiranja več sinhronizacijskih skupin zapisov, za vsako izmed njih pa lahko določimo svoje obdobje osveževanja.

Rešitev se namesti na strežniku, kjer je nameščen Dynamics CRM oziroma na strežniku kjer se nahaja izvor podatkov, če le-ta zadošča minimalnim pogojem (operacijski sistem Microsoft Server 2008 R2 ali novejši, nameščen .NET 4.0 ali novejši).

Poleg servisa paket vsebuje tudi spletni grafični urejevalnik, s katerim se lahko s pomočjo xml konfiguracije krmili delovanje sinhronizacije. Priporočeno je, da se ga namesti na isti strežnik kot Dynamics CRM.

Sinhronizacija v primeru napak informacije sporoča na dva različna načina:

  • Sistemski pregled dogodkov (EventLog)
  • Vključena je tudi posebej prilagojena rešitev, s katero se v Dynamics CRM doda entitete za pregled napak in ostalih nepričakovanih dogodkov.